Siste trening i år -2015
 Det blir juleavslutning den 15 desember.
Det blir premieskyting, pølser og brus. 

info om stevnet på flikka.
 I forbindelse med stevnet på flikka 15.11.15 kan alle aspiranter som er medlemmer av flikka skytterlag skyte dette stevnet torsdag 12.11.15 klokka 17:00
stevneavgiften er 80 kr. Denne dagen skyter også resten av laget.

info om ungdomskyting:
 det er gratis ungdomskyting intil videre.
alle er velkommen hver tirsdag klokka 17.00

350 klubb medlemmer fra Flikka skytterlag

Velkommen til Ungdomsgruppa
Her vil komme
informasjon om
vår UNGDOMSGRUPPE
I Flikka skytterlag
 
Påmelding
 
Data-Form